Uudenmaan alue

Sijaintikunta & enimmäisetäisyys ?

km

Uusimaa makaa Salpausselkien ja Suomenlahden välissä. Rannikolleen on ominaista syvälle sisämaahan ulottuvat merenlahdet. Saaristoalueista huomattavimpina Raaseporin Tammisaaren ja Porvoon Pellingin saaristot.

Uudenmaan länsiosassa Lohjan ja Vihdin seudulla järviä on kohtuullisen runsaasti. Espoon Nuuksio on järvi- ja lampiseutua.

Kaikkiaan Uudellamaalla on n. 1 000 järveä (vähintään hehtaarin kokoista). Suurimpina ja myös syvinä vesinä Lohjanjärvi, Hiidenvesi (Vihti) ja Pyhäjärvi (pääos. Kanta-Hämeen puolella). Suomen syvin sisävesi on Raaseporin Simijärvi. Maakuntajärvenä on tituleerattu Tuusulanjärvi.

Kansallismaisemia: Raaseporissa keskiaikainen kulttuurialue Snappertuna--Fagervik, Raaseporin linna ja Suomen teollista historiaa havinoiva Pohjan ruukkialue 1600-luvulta, käsittäen mm. Billnäsin ja Fiskarsin ruukit. Vanhaa kulttuuriseutua edustavat myös Porvoonjokilaakso ja Vanha Porvoo. Helsingin 1700-lukuinen Suomenlinna on Unescon maailmanperintö-kohteita jo vuodesta 1991.

Tuoreempana kansallisaarteistoon lukeutuu myös puutarhakaupunkialue Tapiola (Espoo), 50- ja 60-lukujen arkitehtonisilla ansioillaan (mm. Aarne Ervi ja Alvar Aalto) yhdistää urbaaniasuminen luontomiljööseen.

Nyland anses vara Finlands sydligaste region och är mer känd som Helsingfors-regionen. Namnet Uusimaa (Nyland) går tillbaka till 1300-talet och svensk kolonialtid.

Utöver Nylands Östersjöstrand finns omkring 1 000 sjöar i området, främst i den västra delen. De största sjöarna är Lohjanjärvi (Lohja) och Hiidenvesi (Vihti). Inte att förglömma de märkliga skärgårdarna i Borgå och Raseborg.

Några kulturellt anmärkningsvärda platser: Sveaborgs (Suomenlinna) havsfästning, en ö i Helsingfors, är också en UNESCO: s världsarvslista. Den medeltida staden Borgå ligger i Borgååns älvdeltat. I Raseborg, det medeltida kulturområdet Snappertuna--Fagervik. Pohjas gruvområdes industrihistoria från 1600-talet, omfattande bl.a. Billnäs och Fiskars.

Trädgårdsstaden Tapiola (Esbo) representerar vissa arkitektoniska dygder på 1950- och 60-talen av att kombinera stadsliv med natur.

Att boka ett mysigt fritidshus med privat strand och bastu är ett alternativt (och ofta prisvärt) boende för att njuta av naturen samtidigt som du bor nära Nylands kommunala service.

Uusimaa as the most Southern region of Finland, and is better known as Helsinki region. The name Uusimaa (Nyland) 'new land' originates from the 14th century and then colonisation era of Sweden.

Additional to the Baltic Sea coastal area of Uusimaa there are around 1,000 lakes on the area, mostly on its Western part. The largest lakes are Lohjanjärvi (Lohja) ja Hiidenvesi (Vihti). Not to forget the remarkabe archipeago areas of Porvoo and Raasepori.

Some culturally remarkable spots: Suomenlinna -sea fortress, an island in Helsinki, is also a UNESCO World Heritage Site. The Mediaeval town of Porvoo situated in the river delta of Porvoonjoki (Porvoo River).

The garden city of Tapiola (Espoo) represents certain architectual virtues in the 1950's and 60's of combining urban living with nature.

Booking a cozy cottage with private shoreline & sauna, is an altenative (and often affordable) way of accommodation to enjoy nature, while still staying nearby urban activities of Uusimaa.

Uusimaa gilt als die südlichste Region Finnlands und ist besser bekannt als Region Helsinki. Der Name Uusimaa (Nyland) "neues Land" stammt aus dem 14. Jahrhundert und der Kolonialzeit Schwedens.

Neben dem Ostseeküstengebiet von Uusimaa gibt es rund 1.000 Seen auf dem Gebiet, hauptsächlich im westlichen Teil. Die größten Seen sind Lohjanjärvi (Lohja) ja Hiidenvesi (Vihti). Nicht zu vergessen die bemerkenswerten Schärengebiete von Porvoo und Raasepori.

Einige kulturell bemerkenswerte Orte: Die Seefestung Suomenlinna, eine Insel in Helsinki, ist ebenfalls ein UNESCO-Weltkulturerbe. Die mittelalterliche Stadt Porvoo liegt im Flussdelta des Porvoonjoki (Fluss Porvoo).

Die Gartenstadt Tapiola (Espoo) repräsentiert gewisse architektonische Tugenden in den 1950er und 60er Jahren, urbanes Leben mit Natur zu verbinden.

Die Buchung eines gemütlichen Ferienhauses mit privatem Strand und Sauna ist eine alternative (und oft erschwingliche) Art der Unterkunft, um die Natur zu genießen und gleichzeitig in der Nähe der städtischen Dienstleistungen von Uusimaa zu bleiben.

Muut alueet
  Åland
Miljöö & etäisyydet

m
m
km
km
Harvemmin käytetty määritys on himmennetty taustalle. Esim. Jos etäisyys vaikkapa rantaan saisi mielestäsi olla enintään n. 50-80m, syötä vain alle [ 80 ] -- ilman minimiä -- jotta 50 metriä lähempänä olevat rantamökit eivät epähuomion vuoksi karsiudu pois.

 

Uusimaa

vuokramökit välikäsittä
jo vuodesta -99...

Nyland

provisionsfri Semesterstugor

Uusimaa FIN

Commission-free holiday cottages

Uusimaa FIN

Provisionsfreie Ferienhäuser